Segel ASLogo
English / Norsk

Vår visjon:
Fremst i
realisering av
bærekraftig
profitt

Områder:
- Marin
- Miljø og energi
- Opplevelse
- Vekst

Kontorer:
Øyane 11 - Nordfjordeid
Gate 1 nr 119 - Måløy
Borgundvegen 340, Ålesund


Datterselskap:
Segel India

Login Segel ResOp

yay-240967
Forretningsmodell for energirenovering skal prøvast ut i eit prosjekt i Sverige. Målet er å teste ein «One Stop Shop» modell som gjer det enklare for privatpersoner å renovere sine hus på energieffektive måtar. Segel har tidlegare vore del av europeisk prosjekt som har utvikla ein guide for dette, og vil no vere rådgiver for prosjektet i Sverige. [...]
logo-retrokit

Her kan du se presentasjonene fra blant annet Fraunhofer om innovative prefab-løsninger til boligblokker som ble utviklet i EU-prosjektet Retrokit hvor Segel medvirket. Prosjektet har som mål å introdusere multifunksjonelle fasade- og takelementer til rehabiliteringsprosjekter. (mer…)

DCIM101GOPROG0287902.
Ser du potensiale for verdiskaping gjennom å utvikle framtidas løysingar? Krev det forsking for å utløyse dette potensialet og redusere risiko i utviklingsprosjektet? Regionale bedriftsprosjekt skal ta utgangspunkt i strategisk viktige problemstillingar for bedriftene, og føre til innovasjon og bærekraftig verdiskaping i regionen gjennom støtte til å løyse oppgåver som krev forsking. Få meir informasjon, eller still spørsmål knytt til ditt prosjekt på informasjonsmøte på [...]