Segel ASLogo
English / Norsk

Vår visjon:
Fremst i
realisering av
bærekraftig
profitt

Områder:
- Marin
- Miljø og energi
- Opplevelse
- Vekst

Kontorer:
Øyane 11 - Nordfjordeid
Gate 1 nr 119 - Måløy
Borgundvegen 340, Ålesund


Datterselskap:
Segel India

Login Segel ResOp

DCIM101GOPROG0287902.
Ser du potensiale for verdiskaping gjennom å utvikle framtidas løysingar? Krev det forsking for å utløyse dette potensialet og redusere risiko i utviklingsprosjektet? Regionale bedriftsprosjekt skal ta utgangspunkt i strategisk viktige problemstillingar for bedriftene, og føre til innovasjon og bærekraftig verdiskaping i regionen gjennom støtte til å løyse oppgåver som krev forsking. Få meir informasjon, eller still spørsmål knytt til ditt prosjekt på informasjonsmøte på [...]
Trond Haavik, Segel

Cohereno prosjektet har som fokus på å utvikle lokale forretningsmodeller for selskaper som vil samarbeide om å tilby en helhetlig pakke for oppgradering av eneboliger til «nesten nullenergi nivå».

(mer…)

yay-317117

Innovasjon Norge inviterer bedrifter i Sogn og Fjordane til å bli med på målretta satsing mot nye markeder gjennom «FRAM Marked». (mer…)