Segel ASLogo
English / Norsk

Vår visjon:
Fremst i
realisering av
bærekraftig
profitt

Områder:
- Marin
- Miljø og energi
- Opplevelse
- Vekst

Kontorer:
Øyane 11 - Nordfjordeid
Gate 1 nr 119 - Måløy
Borgundvegen 340, Ålesund


Datterselskap:
Segel India

Login Segel ResOp

Foto: Arne Monrad Johnsen

Gjennom VRI 4 har Segel har fått tildelt rolla som kompetansemeklar og vil difor innanfor rammene i prosjektet kunne gje gratis hjelp til målbedriftene gjennom å:

  • diskutere prosjekt-idear og moglegheiter med bedrifter og nettverk i fylket,
  • vere sparringspartner for å spisse og strukturere problemstilling,
  • vere vegvisar i jungelen av verkemiddel og støtteordningar,

(mer…)

kvalitetssystem eller ISO sertifisering
Vi i Segel AS har sertifiserte og erfarne rådgivere som bistår effektivt i prosessen ved oppbygging av ISO ledelsessystemer og vi legger vekt på å benytte de beste tilgjengelige verktøyene.  Derfor benytter vi det ledende systemet ResOp for å kunne gjøre tilpasning effektivt til din organisasjon. På den måten oppnår du både å tilfredsstille kravene i den nye standarden, og du får et ledelsessystem som bidrar til kontinuerlig forbedring og konkurransekraft. [...]
photo-1455637775737-79bf0edbca39
Førebygging vil alltid vere beste strategi mot problem som lakselus. Men når behandling er naudsynt er det behov for verktøy som gjev minst negative konsekvensar for både fisk, folk og miljø. Segel AS har bidratt til at ideen til Sven Jørgen Strømmen, dagleg leiar i K. Strømmen Lakseoppdrett, har blitt testa med finansiering frå FHF (Fiskeri- og havbruksnæringa sitt forskingsfond). Fyrste utgåve av prototypen vart bygd i Nordfjord og frakta til Havforskingsinstiuttet sin stasjon i Matre.  Har vart det gjennomført testing med omsyn til avlusingseffekt og fiskevelferd.  Resultata [...]
yay-240967

Forretningsmodell for energirenovering skal prøvast ut i eit prosjekt i Sverige. Målet er å teste ein «One Stop Shop» modell som gjer det enklare for privatpersoner å renovere sine hus på energieffektive måtar. Segel har tidlegare vore del av europeisk prosjekt som har utvikla ein guide for dette, og vil no vere rådgiver for prosjektet i Sverige.

(mer…)

logo-retrokit

Her kan du se presentasjonene fra blant annet Fraunhofer om innovative prefab-løsninger til boligblokker som ble utviklet i EU-prosjektet Retrokit hvor Segel medvirket. Prosjektet har som mål å introdusere multifunksjonelle fasade- og takelementer til rehabiliteringsprosjekter. (mer…)

DCIM101GOPROG0287902.
Ser du potensiale for verdiskaping gjennom å utvikle framtidas løysingar? Krev det forsking for å utløyse dette potensialet og redusere risiko i utviklingsprosjektet? Regionale bedriftsprosjekt skal ta utgangspunkt i strategisk viktige problemstillingar for bedriftene, og føre til innovasjon og bærekraftig verdiskaping i regionen gjennom støtte til å løyse oppgåver som krev forsking. Få meir informasjon, eller still spørsmål knytt til ditt prosjekt på informasjonsmøte på Nordfjord Hotell, mandag 5. september kl. 14-17. Meir informasjon og påmelding finn [...]
Kontaktperson i Segel:
Trond Haavik, Segel
tlf. 908 98 370

Cohereno prosjektet har som fokus på å utvikle lokale forretningsmodeller for selskaper som vil samarbeide om å tilby en helhetlig pakke for oppgradering av eneboliger til «nesten nullenergi nivå».

(mer…)

yay-317117

Innovasjon Norge inviterer bedrifter i Sogn og Fjordane til å bli med på målretta satsing mot nye markeder gjennom «FRAM Marked». (mer…)

verdiskaping basert på produktive hav

Ja, verdiskapingspotensialet innanfor sjømatnæringane er enormt!  Men korleis kjem vi dit i praksis?  Kva potensiale er det for di sjømatverksemd, og korleis kan den bidra til, og ta del i denne veksten?

På kva måte satser di sjømatverksemd på innovasjon?

(mer…)

segel_logo
Segel AS ble Gasellebedrift i 2015 etter en samlet omsetningsvekst over de siste 4 år på 105 prosent. Segel AS hadde i 2014 en omsetning på Kr 10,8 mill. og et årsresultat på kr 118.000,-. Selskapet har det siste år hatt en netto tilvekst på 3 nye medarbeidere og er nå totalt 10 medarbeidere fordelt på kontorene på Nordfjordeid, Ålesund og Måløy. [caption id="attachment_661" align="alignnone" width="250"] Roger BergsetDaglig leder[/caption] En gasellebedrift må oppfylle følgende kriterier: • Levert godkjente regnskaper • Minst doblet omsetningen over fire år • [...]