Segel ASLogo
English / Norsk

Vår visjon:
Fremst i
realisering av
bærekraftig
profitt

Områder:
- Marin
- Miljø og energi
- Opplevelse
- Vekst

Kontorer:
Øyane 11 - Nordfjordeid
Gate 1 nr 119 - Måløy
Borgundvegen 340, Ålesund


Datterselskap:
Segel India

Login Segel ResOp

paul 2 (2)
VIDARE SATSING PÅ SJØMATNÆRINGANE Paul Jacob Helgesen er ny Senior bedriftsrådgjevar hos Segel og vil bidra til å auke kapasiteten og breidda for Segel sitt arbeide innanfor marin sektor. Vårt mål er å vere det sterkaste bedriftsrådgjevarmiljøet på Nordvestlandet, seier dagleg leiar Roger Bergset. Dei marine næringane er sentrale i et land som ynskjer å vere verdas fremste sjømatnasjon! Segel sin visjon er å vere fremst i realisering av berekraftig profitt! Det skjer stor verdiskaping basert på fornybare ressursar i sjømatnæringa, og Segel er allereie involvert i [...]

Trond Haavik og Synnøve Aabrekk har deltatt på passivhuskonferansen i Trondheim, og presentert guidelines for «one stop shop» for renovasjon av hus, hvor segel blant annet har bidratt med forretningsmodellering.

For mer informasjon, se rapport.

Etter innspel frå kommunane i Sogn tok Sogn regionråd opp ballen og sette i gang eit prosjekt med formål å sjå på ei ny reiselivsorganisering i Sogn. Synnøve Aabrekk i Segel har leia dette arbeidet, og i mars vart rapporten lagt fram og presentert for regionrådet. Det har vore ein grundig prosess; - alle dei tilsette i eksisterande reiselivsselskap er intervjua, vi har utarbeida skjema for kartlegging av både ressursar og økonomi, og vi har gjennomført workshop med over 40 representantar frå reiselivsnæringa i heile Sogneregionen.  Saman har vi kome fram til sterke/svake [...]