Segel ASLogo
English / Norsk

Vår visjon:
Fremst i
realisering av
bærekraftig
profitt

Områder:
- Marin
- Miljø og energi
- Opplevelse
- Vekst

Kontorer:
Øyane 11 - Nordfjordeid
Gate 1 nr 119 - Måløy
Borgundvegen 340, Ålesund


Datterselskap:
Segel India

Login Segel ResOp

Blog

verdiskaping basert på produktive hav

Ja, verdiskapingspotensialet innanfor sjømatnæringane er enormt!  Men korleis kjem vi dit i praksis?  Kva potensiale er det for di sjømatverksemd, og korleis kan den bidra til, og ta del i denne veksten?

På kva måte satser di sjømatverksemd på innovasjon?

(mer…)

Det siste 10-året har dette slagordet blitt gjentatt stadig oftere, og ikke uten grunn. I mitt arbeid som bedriftsrådgiver de siste 20 år har jeg hatt gleden av å bistå flere hundre bedrifter ifm strategiprosesser, utviklingsprosjekter eller etableringer. De siste 10 årene har våre kunder stadig oftere gitt uttrykk for at behovet for å drive kontinuerlig (produkt)utviklingsarbeid øker, og at mer tid og ressurser må settes av til slikt arbeid, og dette arbeidet etter hvert blir vanskeligere. Ser man på utviklingen globalt er der trekk som understøtter dette: Sterkere [...]