Segel ASLogo
English / Norsk

Vår visjon:
Fremst i
realisering av
bærekraftig
profitt

Områder:
- Marin
- Miljø og energi
- Opplevelse
- Vekst

Kontorer:
Øyane 11 - Nordfjordeid
Gate 1 nr 119 - Måløy
Borgundvegen 340, Ålesund


Datterselskap:
Segel India

Login Segel ResOp

Innovér eller dø

Det siste 10-året har dette slagordet blitt gjentatt stadig oftere, og ikke uten grunn.

I mitt arbeid som bedriftsrådgiver de siste 20 år har jeg hatt gleden av å bistå flere hundre bedrifter ifm strategiprosesser, utviklingsprosjekter eller etableringer. De siste 10 årene har våre kunder stadig oftere gitt uttrykk for at behovet for å drive kontinuerlig (produkt)utviklingsarbeid øker, og at mer tid og ressurser må settes av til slikt arbeid, og dette arbeidet etter hvert blir vanskeligere.

Ser man på utviklingen globalt er der trekk som understøtter dette:

 • Sterkere konkurranse øker behov for hyppigere innovasjoner. Levetiden til et produkt blir kortere, noe som krever oftere lansering av nye produkt.
 • Den klare delingen mellom teknisk innovasjon og strategisk innovasjon (nye forretningsmodeller) reduseres. Innovasjonsprosesser vil i større grad kombinere begge.
 • Man vil i økende grad kombinere bedriftens egen kompetanse med mer åpne innovasjonsmodeller slik at ekstern kompetanse kan utnyttes mer effektivt.
 • Innovatører/bedrifter må i økende grad kombinere ulike teknologier (innovasjon blir mer bransjeoverskridende)
 • Innovasjonsprosessen er blitt en aktivitet som krever at man håndterer flere ting like godt; både effektive rutiner, tempo og dynamiske evner.

Det er på det rene at den utviklingen vi hittil har sett bare er begynnelsen og at innovasjonspresset i årene som kommer bare vil øke.

Vi startet i fjor et større internt prosjekt med sikte på å utvikle nye tjenester innen innovasjon. Etter å ha gjennomført dybdeintervjuer med ledende kunder, og gått gjennom det nasjonale og internasjonale tjenestetilbudet og fagtilbud vil vi nå høsten 2011 har klart de nye tjenestene.

De nye tjenestene vi ta utgangspunkt i:

 • At arbeid med innovasjon i utgangspunktet er enkelt, slik at alle kan være med, men at det samtidig er en sentral lederoppgave å bygge en bedriftskultur for innovasjon.
 • At man skal ha en klart definerer innovasjonsstrategi, inkl IPR strategi.
 • At organisering tilpasses oppgaver og type innovasjonsarbeid.
 • Læring: Utnyttelse av egen kompetanse og oppbygging av kunnskap
 • At det etableres optimale nettverk rundt de enkelte prosjektene.
 • At det etableres system for prioritering, styring og måling av resultat