Segel ASLogo
English / Norsk

Vår visjon:
Fremst i
realisering av
bærekraftig
profitt

Områder:
- Marin
- Miljø og energi
- Opplevelse
- Vekst

Kontorer:
Øyane 11 - Nordfjordeid
Gate 1 nr 119 - Måløy
Borgundvegen 340, Ålesund


Datterselskap:
Segel India

Login Segel ResOp

Cohereno – EU-prosjekt retta mot småhus oppgradering

Sammen med byggtekniske fagmiljø i Tyskland, Østerrike, Belgia og Nederland er Segel ein nøkkelaktør i å bidra til realisering av nye forretningsmodellar retta mot heilhetlig oppgradering av eneboliger. Prosjektet er og omtalt på nettsida til Lavenergiprogrammet; Oppgradering krever tverrfaglig samarbeid

I Norge har Segel i samarbeid med Sintef Byggforsk jobba sammen med 5 ulike grupperinger der to er lokalisert i Trondheim, en i Lofoten, en i Drammen og en i Hønefoss. Se omtale i Ringerikes Blad; Enklere for deg!

For mer info om prosjektet se også her