Segel ASLogo
English / Norsk

Vår visjon:
Fremst i
realisering av
bærekraftig
profitt

Områder:
- Marin
- Miljø og energi
- Opplevelse
- Vekst

Kontorer:
Øyane 11 - Nordfjordeid
Gate 1 nr 119 - Måløy
Borgundvegen 340, Ålesund


Datterselskap:
Segel India

Login Segel ResOp

Kva er umoden silderogn?

Ei prosjektgruppe med Møreforsking AS, Segel AS og Pelagia har arbeidd med eit prosjekt for å skaffe ny informasjon om umoden silderogn og undersøke dei økonomiske moglegheitene.  Pelagisk industri har ei målsetting om høgare verdiskaping basert på tilgjengeleg råstoff. Prosjektet ‘Markedsmuligheter for “umoden” rogn fra Nordsjøsild og NVG-sild’ er eit viktig bidrag til dette. Prosjektet har sett på silderogna sine eigenskapar gjennom sesong og kartlagt marknadssmoglegheitene for umoden rogn. Møreforsking og Segel inviterar no til ein Workshop.

Trykk her for å sjå Program

Workshopen vert arrangert i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).  Påmelding innan 9. april til: wenche@mfaa.no

Det er spennande å få innsikt i korleis umoden rogn som utgjer ein så liten del av silda og i dag stort sett ikkje vert utnytta, likevel kan bidra så positivt, seier Paul Jacob Helgesen frå Segel.

Paul Jacob Helgesen

Paul Jacob Helgesen