Segel ASLogo
English / Norsk

Vår visjon:
Fremst i
realisering av
bærekraftig
profitt

Områder:
- Marin
- Miljø og energi
- Opplevelse
- Vekst

Kontorer:
Øyane 11 - Nordfjordeid
Gate 1 nr 119 - Måløy
Borgundvegen 340, Ålesund


Datterselskap:
Segel India

Login Segel ResOp

Linebåtseminar i Måløy

Linefiskeri er et selektivt, miljøvennlig fiskeri som bidrar til bærekraftig forvaltning av ressursene. Denne typen fiskeri har lange tradisjonar i ytre Nordfjord, og i dag finn vi landets sterkaste autolinemiljø i regionen.

Strukturering og effektivisering har redusert antallet fartøy, slik at det no er 15 havgående linefartøy igjen i fylket, men har samtidig bidratt til å samle kompetanse og  befeste ytre Nordfjord sin posisjon i næringa. Likevel sliter lineflåten med dårlig lønnsomhet, lave priser på produktene,  liten satsning på FoU og stigende alder på fartøy.

Måløy Vekst ønsker derfor å bidra til å styrke den lokale og regionale linenæringen, blant annet gjennom økt samarbeid og kompetanseheving. Segel har i den forbindelse gjennomført forundersøkelser i næringen, og vil bistå Måløy Vekst i arbeidet med å legge til rette for et lineseminar i Måløy på senvåren 2011.