Segel ASLogo
English / Norsk

Vår visjon:
Fremst i
realisering av
bærekraftig
profitt

Områder:
- Marin
- Miljø og energi
- Opplevelse
- Vekst

Kontorer:
Øyane 11 - Nordfjordeid
Gate 1 nr 119 - Måløy
Borgundvegen 340, Ålesund


Datterselskap:
Segel India

Login Segel ResOp

FRAM Innovasjon Bygg Leverandør med samling i Wien

Vi har hatt en meget inspirerende reise med gruppa av syv Vestlandsbedrifter til Wien, forteller prosjektleder Trond Haavik.  Innlosjeringen var på verdens første byhotel med null energi utslipp som dermed ga oss egne erfaringer som brukere. Ellers var det befaring av verdens første kontor-høyhus i Passivhus standard (Raiffeisen), og Østerrike’s vinnerbidrag av «World Solar Decathlon» i Los Angeles i 2013 med konsepthuset «LISI». Videre møtte vi flere bedrifter som driver med innovasjon i byggebransjen og som delte villig av sine erfaringer. Fornøyde deltakere pekte i oppsummeringen på både konkret læring (teknisk), innovasjonsarbeid i bransjen og ikke minst det sosiale internt i gruppen.

Gruppen sammen med administrerende direktør av varmepumpeprodusenten Ochsner.

Gruppen sammen med administrerende direktør av varmepumpeprodusenten Ochsner.