Segel ASLogo
English / Norsk

Vår visjon:
Fremst i
realisering av
bærekraftig
profitt

Områder:
- Marin
- Miljø og energi
- Opplevelse
- Vekst

Kontorer:
Øyane 11 - Nordfjordeid
Gate 1 nr 119 - Måløy
Borgundvegen 340, Ålesund


Datterselskap:
Segel India

Login Segel ResOp

Miljøbygg-konferansen 2015

På Miljøbygg-konferansen 2015 har vi samla eit breidt utval aktørar med kompetanse innan miljøbygg, smarthus/velferdsteknologi og energieffektivisering.

Tema som blir belyst:

· Byggenergidirektivet inneber «nesten nullenergibygg» frå 2020 og at offentlege aktørar skal vise vegen på dette allereie frå 2018

– kva betyr dette?

· Kor store er dei offentlege investeringane i bygg dei komande åra i Sogn og Fjordane? Resultat av potensialanalyse vert presentert.

· Temabaserte arbeidsgrupper: Korleis kan byggebransjen i samarbeid med offentlege kundar realisere framtidsretta bygg med gode bruksmiljø-kvalitetar og god økonomi?

Målgrupper:

• Kommunane;

• Kommuneleiing (administrativ og politisk)

• Teknisk nøkkelpersonale

• Ansvarlege for brukarane (omsorg sektoren og skule)

• Bedrifter i byggebransjen; leverandørar av løysingar, arkitektar og konsulentar, entreprenørar på tvers av fag samt eigedomsselskap

PROGRAM

Påmelding: www.energikompetansesenteret.no