Segel ASLogo
English / Norsk

Vår visjon:
Fremst i
realisering av
bærekraftig
profitt

Områder:
- Marin
- Miljø og energi
- Opplevelse
- Vekst

Kontorer:
Øyane 11 - Nordfjordeid
Gate 1 nr 119 - Måløy
Borgundvegen 340, Ålesund


Datterselskap:
Segel India

Login Segel ResOp

Miljøbyggkonferansen 2015

Er det offentlege og næringslivet i Sogn og Fjordane klare for det grøne skifte?

Bli med til Eid den 12. november og møt eit breitt og kompetent utval aktørar med kompetanse innan miljøbygg, smarthus/ velferdsteknologi og energieffektivisering.  Målgruppe er offentleg tilsette og bedrifter i byggebransjen og andre som ønskjer å lære meir og diskutere korleis Sogn og Fjordane kan ta posisjon i det grøne skifte.

Sett av plass til denne viktige konferansen!

Sentrale tema som blir belyst:

  • Energidirektivet inneber «nesten nullenergibygg» frå 2020 og at offentlege aktørar skal vise vegen på dette allereie frå 2018 – kva betyr dette?
  • Kor store er dei offentlege investeringane i bygg dei komande åra i Sogn og Fjordane? Resultat av ei potensialanalyse vert presentert.
  • Temabaserte arbeidsgrupper: Korleis kan byggebransjen i samarbeid med offentlege kundar realisere framtidsretta bygg med gode bruksmiljø- kvalitetar og god økonomi?

Les meir om Miljøbyggkonferansen2015