Segel ASLogo
English / Norsk

Vår visjon:
Fremst i
realisering av
bærekraftig
profitt

Områder:
- Marin
- Miljø og energi
- Opplevelse
- Vekst

Kontorer:
Øyane 11 - Nordfjordeid
Gate 1 nr 119 - Måløy
Borgundvegen 340, Ålesund


Datterselskap:
Segel India

Login Segel ResOp

Møteplass for byggleverandørar og offentlege byggeigarar

Offentleg sektor i Sogn og Fjordane skal dei neste åra gjennomføre tunge investeringar i nye bygg og oppgradering av eksisterande bygg. Skal dette skje på tradisjonelt vis eller skal desse prosjekta vise vegen?»

«Om kommunar og andre offentlege byggherrar går saman og i fellesskap utfordrar bedriftene som kan levere dei gode og framtidsretta løysingane, vil ein til saman kunne etterspørre eit volum som gjer at leveransane kan bli kostnadseffektive. Spørsmålet er altså: Vil vi? Kan vi?

Dette er blant spørsmåla som blir tatt opp i kronikken frå
Jan Atle Stang, regiondirektør, NHO Sogn og Fjordane
Jan Heggheim, fylkesdirektør for næring, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Svein Arne Skuggen Hoff, fylkesdirektør for plan og samfunn, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Halvor Flatland, direktør, Innovasjon Norge Sogn og Fjordane
Ove Kjøllesdal, styreleiar, Energikompetansesenteret

Les heile her: Kronikk

Sjå også Program Miljøbyggkonferansen 2015

Mange er påmeldt, men det er framleis plass seier  Trond Haavik (Segel) som oppfordrar både bedrifter og eigarar av offentlege bygg om å nytte dette høvet!