Segel ASLogo
English / Norsk

Vår visjon:
Fremst i
realisering av
bærekraftig
profitt

Områder:
- Marin
- Miljø og energi
- Opplevelse
- Vekst

Kontorer:
Øyane 11 - Nordfjordeid
Gate 1 nr 119 - Måløy
Borgundvegen 340, Ålesund


Datterselskap:
Segel India

Login Segel ResOp

Segel med i svensk satsing på oppgradering av einebustadar

Forretningsmodell for energirenovering skal prøvast ut i eit prosjekt i Sverige. Målet er å teste ein «One Stop Shop» modell som gjer det enklare for privatpersoner å renovere sine hus på energieffektive måtar. Segel har tidlegare vore del av europeisk prosjekt som har utvikla ein guide for dette, og vil no vere rådgiver for prosjektet i Sverige.

Sjå meir på  Vaxjo kommune sine heimesider og på Linnéuniversitetet

Om det er kommunar eller verksemder i Noreg som er interessert og vil vite meir må dei gjerne ta kontakt!

Kontaktperson i Segel: Trond Haavik, Segel tlf. 908 98 370

Kontaktperson i Segel:
Trond Haavik, Segel
tlf. 908 98 370