Segel ASLogo
English / Norsk

Vår visjon:
Fremst i
realisering av
bærekraftig
profitt

Områder:
- Marin
- Miljø og energi
- Opplevelse
- Vekst

Kontorer:
Øyane 11 - Nordfjordeid
Gate 1 nr 119 - Måløy
Borgundvegen 340, Ålesund


Datterselskap:
Segel India

Login Segel ResOp

VAKN – Forprosjektet er fullført – etablering av piloten er i gang.

VAKN – Vårt akademi for kultur og næring går nå over i hovudprosjektfasen frå ein vellukka forprosjektfase.  Målsettinga med forprosjektet var å definere innhaldet i VAKN, – kva forretningsområde og temaområde VAKN skal ha, korleis akademiet skal organiserast samt få på plass finansiering av VAKN piloten/hovedprosjektet.

I desember 2010 vart det klart at Sogn og Fjordane Fylkeskommune, i tillegg til Eid kommune og Kommunal og Regionaldepartementet  vart med å finansiere piloten som no blir organisert som eit sjølvstendig AS.  Det er med stor glede at prosjektleiar for forprosjektet Synnøve Aabrekk, Segel AS, no gir over stafettpinnen til den nye daglege leiaren i VAKN, Magni Flyum som tiltrer den nye stillinga 1. april 2011.