Segel ASLogo
English / Norsk

Vår visjon:
Fremst i
realisering av
bærekraftig
profitt

Områder:
- Marin
- Miljø og energi
- Opplevelse
- Vekst

Kontorer:
Øyane 11 - Nordfjordeid
Gate 1 nr 119 - Måløy
Borgundvegen 340, Ålesund


Datterselskap:
Segel India

Login Segel ResOp

Gasellebedrift 2015

Segel AS ble Gasellebedrift i 2015 etter en samlet omsetningsvekst over de siste 4 år på 105 prosent.
Segel AS hadde i 2014 en omsetning på Kr 10,8 mill. og et årsresultat på kr 118.000,-. Selskapet har det siste år hatt en netto tilvekst på 3 nye medarbeidere og er nå totalt 10 medarbeidere fordelt på kontorene på Nordfjordeid, Ålesund og Måløy.

Roger Bergset Daglig leder

Roger Bergset
Daglig leder

En gasellebedrift må oppfylle følgende kriterier:
• Levert godkjente regnskaper
• Minst doblet omsetningen over fire år
• Omsetning på over en million første år
• Positivt samlet driftsresultat
• Unngått negativ vekst
• Vært aksjeselskap