Segel ASLogo
English / Norsk

Vår visjon:
Fremst i
realisering av
bærekraftig
profitt

Områder:
- Marin
- Miljø og energi
- Opplevelse
- Vekst

Kontorer:
Øyane 11 - Nordfjordeid
Gate 1 nr 119 - Måløy
Borgundvegen 340, Ålesund


Datterselskap:
Segel India

Login Segel ResOp

Nyheter

kvalitetssystem eller ISO sertifisering
Vi i Segel AS har sertifiserte og erfarne rådgivere som bistår effektivt i prosessen ved oppbygging av ISO ledelsessystemer og vi legger vekt på å benytte de beste tilgjengelige verktøyene.  Derfor benytter vi det ledende systemet ResOp for å kunne gjøre tilpasning effektivt til din organisasjon. På den måten oppnår du både å tilfredsstille kravene i den nye standarden, og du får et ledelsessystem som bidrar til kontinuerlig forbedring og konkurransekraft. [...]
photo-1455637775737-79bf0edbca39
Førebygging vil alltid vere beste strategi mot problem som lakselus. Men når behandling er naudsynt er det behov for verktøy som gjev minst negative konsekvensar for både fisk, folk og miljø. Segel AS har bidratt til at ideen til Sven Jørgen Strømmen, dagleg leiar i K. Strømmen Lakseoppdrett, har blitt testa med finansiering frå FHF (Fiskeri- og havbruksnæringa sitt forskingsfond). Fyrste utgåve av prototypen vart bygd i Nordfjord og frakta til Havforskingsinstiuttet sin stasjon i Matre.  Har vart det gjennomført testing med omsyn til avlusingseffekt og fiskevelferd.  Resultata [...]
yay-240967

Forretningsmodell for energirenovering skal prøvast ut i eit prosjekt i Sverige. Målet er å teste ein «One Stop Shop» modell som gjer det enklare for privatpersoner å renovere sine hus på energieffektive måtar. Segel har tidlegare vore del av europeisk prosjekt som har utvikla ein guide for dette, og vil no vere rådgiver for prosjektet i Sverige.

(mer…)

logo-retrokit

Her kan du se presentasjonene fra blant annet Fraunhofer om innovative prefab-løsninger til boligblokker som ble utviklet i EU-prosjektet Retrokit hvor Segel medvirket. Prosjektet har som mål å introdusere multifunksjonelle fasade- og takelementer til rehabiliteringsprosjekter. (mer…)

DCIM101GOPROG0287902.
Ser du potensiale for verdiskaping gjennom å utvikle framtidas løysingar? Krev det forsking for å utløyse dette potensialet og redusere risiko i utviklingsprosjektet? Regionale bedriftsprosjekt skal ta utgangspunkt i strategisk viktige problemstillingar for bedriftene, og føre til innovasjon og bærekraftig verdiskaping i regionen gjennom støtte til å løyse oppgåver som krev forsking. Få meir informasjon, eller still spørsmål knytt til ditt prosjekt på informasjonsmøte på Nordfjord Hotell, mandag 5. september kl. 14-17. Meir informasjon og påmelding finn [...]
yay-317117

Innovasjon Norge inviterer bedrifter i Sogn og Fjordane til å bli med på målretta satsing mot nye markeder gjennom «FRAM Marked». (mer…)

Kontaktperson i Segel:
Trond Haavik, Segel
tlf. 908 98 370
Offentleg sektor i Sogn og Fjordane skal dei neste åra gjennomføre tunge investeringar i nye bygg og oppgradering av eksisterande bygg. Skal dette skje på tradisjonelt vis eller skal desse prosjekta vise vegen?" "Om kommunar og andre offentlege byggherrar går saman og i fellesskap utfordrar bedriftene som kan levere dei gode og framtidsretta løysingane, vil ein til saman kunne etterspørre eit volum som gjer at leveransane kan bli kostnadseffektive. Spørsmålet er altså: Vil vi? Kan vi? Dette er blant spørsmåla som blir tatt opp i kronikken frå Jan Atle Stang, [...]
miljobyggkonferanse
På Miljøbygg-konferansen 2015 har vi samla eit breidt utval aktørar med kompetanse innan miljøbygg, smarthus/velferdsteknologi og energieffektivisering. Tema som blir belyst: · Byggenergidirektivet inneber "nesten nullenergibygg" frå 2020 og at offentlege aktørar skal vise vegen på dette allereie frå 2018 – kva betyr dette? · Kor store er dei offentlege investeringane i bygg dei komande åra i Sogn og Fjordane? Resultat av potensialanalyse vert presentert. · Temabaserte arbeidsgrupper: Korleis kan byggebransjen i samarbeid med offentlege kundar realisere [...]
miljobyggkonferanse
Er det offentlege og næringslivet i Sogn og Fjordane klare for det grøne skifte? Bli med til Eid den 12. november og møt eit breitt og kompetent utval aktørar med kompetanse innan miljøbygg, smarthus/ velferdsteknologi og energieffektivisering.  Målgruppe er offentleg tilsette og bedrifter i byggebransjen og andre som ønskjer å lære meir og diskutere korleis Sogn og Fjordane kan ta posisjon i det grøne skifte. Sett av plass til denne viktige konferansen! Sentrale tema som blir belyst: Energidirektivet inneber "nesten nullenergibygg" frå 2020 og at offentlege [...]
Audun Rossland							
Akkreditert kvalitetsleder 					Kvalitetsrådgiver                                           
Tel.: 48 47 20 09						Tel.: 97 06 25 50
E-post.: audun@segel.no
Audun Rossland ble ansatt januar 2015 som Senior bedriftsrådgiver hos Segel. Han skal bidra til at Segel kan tilby sine kunder hjelp og støtte ved oppbygging/drift/revisjon av deres kvalitetssystem. Vi ser at det stilles stadig strengere krav til bedrifter og drift av deres kvalitetssystem. Høsten 2015 kommer det ut ny utgave/revisjon av ISO 9001 og ISO 14001 standarder som og må implementeres. Rossland har 25 års erfaring fra ledelse fra mekaniske bedrifter innen utvikling, produksjon, salg og service. Audun er sertifisert Kvalitetsleder gjennom QMCe for utvikling og drift av ledelses [...]