Segel ASLogo
English / Norsk

Vår visjon:
Fremst i
realisering av
bærekraftig
profitt

Områder:
- Marin
- Miljø og energi
- Opplevelse
- Vekst

Kontorer:
Øyane 11 - Nordfjordeid
Gate 1 nr 119 - Måløy
Borgundvegen 340, Ålesund


Datterselskap:
Segel India

Login Segel ResOp

Informasjonsmøte om innovasjon og FoU

Ser du potensiale for verdiskaping gjennom å utvikle framtidas løysingar? Krev det forsking for å utløyse dette potensialet og redusere risiko i utviklingsprosjektet?

Regionale bedriftsprosjekt skal ta utgangspunkt i strategisk viktige problemstillingar for bedriftene, og føre til innovasjon og bærekraftig verdiskaping i regionen gjennom støtte til å løyse oppgåver som krev forsking.

Få meir informasjon, eller still spørsmål knytt til ditt prosjekt på informasjonsmøte på Nordfjord Hotell, mandag 5. september kl. 14-17.

Meir informasjon og påmelding finn du her

paul 2

Paul J. Helgesen