Segel ASLogo
English / Norsk

Vår visjon:
Fremst i
realisering av
bærekraftig
profitt

Områder:
- Marin
- Miljø og energi
- Opplevelse
- Vekst

Kontorer:
Øyane 11 - Nordfjordeid
Gate 1 nr 119 - Måløy
Borgundvegen 340, Ålesund


Datterselskap:
Segel India

Login Segel ResOp

Filosofi

yay-240967Vår grunnleggende filosofi er å forene det som er godt både for våre kunder, hver enkelt rådgiver og Segel som bedrift.

  • Vi skaper gode løsninger, prestasjoner og erfaringer som er lønnsomme for våre kunder.
  • Vi velger de kundene og de prosjekt som gir oss de største utfordringene mht individuell og felles innovativ kraft.
  • Mennesker som liker utfordringer lykkes og trives i Segel og når vi skaper lønnsomhet for våre kunder – lykkes også Segel som bedrift.

Våre kjerneverdier gjenspeiler vår filosofi:

Nysgjerrig Alltid på jakt etter ny informasjon, ny kunnskap innen våre fagfelt/bransjer. Det ligger i blodet at vi alltid er i utvikling – at vi selv og selskapet er i en kontinuerlig endringsprosess.
Global Landegrenser eller kulturelle grenser skal ikke være hinder for utvikling av selskapet eller prosjektene vi arbeider med.
Lidenskaplig Det vi arbeider med engasjerer oss som mennesker. Vi har tru på det vi gjør, og det hjelper oss i å gjøre en bedre jobb.
Framdrift Vi er effektive, arbeider rasjonelt og holder det vi lover.