Segel ASLogo
English / Norsk

Vår visjon:
Fremst i
realisering av
bærekraftig
profitt

Områder:
- Marin
- Miljø og energi
- Opplevelse
- Vekst

Kontorer:
Øyane 11 - Nordfjordeid
Gate 1 nr 119 - Måløy
Borgundvegen 340, Ålesund


Datterselskap:
Segel India

Login Segel ResOp

Forretningsutvikling

Strategiprosesser
‘Strategi er som å sykle på en sykkel samtidig som du finner den opp’, sa Igor Ansoff. En annen ‘guru’, Bruce Henderson, grunnleggeren av konsulentfirmaet Boston Consulting Group sa det slik: ‘Strategi er en bevisst søken etter en handlingsplan som vil utvikle bedriftens konkurransemessige fortrinn og forsterke disse’.

Begge indikerer de at utvikling av bedriftens strategi er en av de viktigste oppgavene for bedriftens ledelse, men ikke nødvendigvis den enkleste. Dagens bedrifter forholder seg til en omverden og markeder i stadige skiftninger. Hvordan kan man da legge planer for fremtiden ?

For oss i Segel handler strategiarbeid nettopp om å forholde seg til stadig raskere endringer i rammevilkår, markeder etc. Som bedriftsrådgivere er det vår oppgave å bidra til at strategiarbeidet nettopp blir et aktivt ledelsesverktøy som kan bidra til at  bedriften øker sin inntjening.

Segel skreddersyr og gjennomfører strategiprosesser for bedrifter. Vi planlegger og driver utviklingsprosessen, er sparringspartnere og veiledere og gjennomfører om ønskelig de nødvendige strategiske analyser som danner grunnlag for bedriftens strategiske valg. Vi bistår både i forbindelse med utvikling av bedriftens hovedstrategier og med utvikling av delstrategier innen eks. marked, internasjonalisering, FoU, IPR, m.v.). Videre kan vi delta ved gjennomføring av bedriftens strategier for å sikre et optimalt resultat.

Programmer
Segel har flere rådgivere som er sertifisert på Innovasjon Norge FRAM-programmer. Disse finnes i tre varianter;

  • FRAM Strategi og ledelse
  • FRAM Marked (mot internasjonale marked)
  • FRAM Innovasjon

Finansiering
Segel utarbeider nødvendig dokumentasjon/søknadsgrunnlag for finansiering og bistår både når det gjelder ordinær bankfinansiering, tilskuddsfinansiering og egenkapital.