Segel ASLogo
English / Norsk

Vår visjon:
Fremst i
realisering av
bærekraftig
profitt

Områder:
- Marin
- Miljø og energi
- Opplevelse
- Vekst

Kontorer:
Øyane 11 - Nordfjordeid
Gate 1 nr 119 - Måløy
Borgundvegen 340, Ålesund


Datterselskap:
Segel India

Login Segel ResOp

Markedsutvikling

Et sentralt spørsmål i en bedrifts markedstenkning er hvor vidt man skal satse på eksisterende produkter i eksisterende markeder eller om man skal gå inn i nye markeder. Segel er i denne sammenheng en samarbeidspartner som bistår bedriften med komplette markedsanalyser og utarbeider underlagsmatriell for å ta de riktige beslutningene. Å drive markedsutvikling uten tilstrekkelig kunnskap om nye markeder kan bli en kostbar affære for de fleste.

soft_analyse

Markedssjef til leie
Mange bedrifter vil i perioder ha kapasitetsproblemer i forbindelse med ekstraordinære satsinger mot nye markeder, enten de er nasjonale eller internasjonale. Segel har partnere med lang erfaring som på en rasjonell og effektiv måte kan gå inn og bistå bedriften med ekstra arbeidskapasitet i en begrenset periode.

Markedsundersøkelser
Segel designer og gjennomfører markedsundersøkelser for bedrifter. Kvalitative undersøkelser, fokusgrupper og mindre kvantitative undersøkelser gjennomfører vi ved hjelp av vårt eget personell. Ved større kvantitative analyser av større mengder data, bruker vi en av våre samarbeidspartnere.

Markedskommunikasjon
Segel arbeider alltid utfra et helhetssyn, dvs at alle former for kommunikasjon mellom bedrift og marked må sees i sammenheng. Utfra bedriftens økonomiske målsetting og bedriftens ståsted og øvrige strategier bidrar vi til å utarbeide en helhetsplan for bedriftens markedskommunikasjon.