Segel ASLogo
English / Norsk

Vår visjon:
Fremst i
realisering av
bærekraftig
profitt

Områder:
- Marin
- Miljø og energi
- Opplevelse
- Vekst

Kontorer:
Øyane 11 - Nordfjordeid
Gate 1 nr 119 - Måløy
Borgundvegen 340, Ålesund


Datterselskap:
Segel India

Login Segel ResOp

Prosjektledelse

Segel bistår med profesjonell gjennomføring av prosjekter. Dette gjelder prosjekter som primært er enten:

  • er spesifikke innen de bransjer Segel har spesialkomptanse
  • har fokus på utvikling av nye forretningsområder, nye markeder eller nye produkter
  • er samarbeidsprosjekt mellom flere bedrifter

En av Segel’s rådgivere går normalt inn som prosjektleder, men vi kan også bidra som prosjektmedarbeidere i et prosjekt.

I tillegg til ledelse av selve gjennomføring av prosjektet tar vi ansvar for;
Utarbeidelse av prosjektplaner inkl. tids- og ressursplaner (budsjetter)
Om nødvendig arbeid med finansiering av prosjektet.